AXOBER Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños

Actualmente No tiene El Plug-in ADOBE FLASH PLAYER
necesario para poder visualizar correctamente esta web:

Pulse en el enlace inferior para descargarlo

obtener FLASH PLAYER


Contedor correspondente a un visor de fotos flash que mostra os logotipos das empresas acollidas a AXOBER

Novas


  • LIMPEZA DENTAL GRATIS
  •  DESCONTOS EN FORMACIÓN A SOCIOS DE AXOBER
  • Abertal - Empresasdacosta.com
  • 30% DESCONTOS EN ARTIGOS DE PEL
Ver todas as ofertas

CURSO REVIT NIVEL INICIAL


19-02-2018
Introdución ó BIM con REVIT ARCHITECTURE |CREACIÓN DE FAMILIAS | REVIT MEP
Este curso pretende familiarizar aos alumnos coas ferramentas e metodoloxías de traballo BIM, a través do uso do software líder no mercado: Autodesk Revit.
Para todos os técnicos e profesionais da construción, as ferramentas BIM son esenciais para a realización do deseño, coordinación, construción e/ou mantemento eficiente e produtivo. As metodoloxías de traballo BIM están baseadas nun fluxo de información de proxecto, máis que na mera documentación gráfica propia do CAD.

GALICIA EMPRENDE - AXUDAS DO IGAPE PARA NOVOS EMPRENDEDORES (2018)


26-06-2018
IGAPE
Obxectivo
Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedores, así como os proxectos de investimento para a ampliación en pequenas e medianas empresas xa creadas, sempre que cumpran os requisitos para seren consideradas nova peme.

Antigüidade na actividade empresarial:

1º No caso dos autónomos a data de alta censual non poderá ter unha antigüidade superior a 42 meses no momento da solicitude de axuda e deberá ter unha dedicación plena ao proxecto, e non poderá desempeñar outra actividade por conta propia ou allea desde a alta de actividade (ou no caso de contar con alta de actividade no momento da solicitude de axuda desde o día da dita solicitude).

2º No caso de sociedades, tanto a súa data de constitución como a súa data de alta censual non poderán ter unha antigüidade superior a 42 meses no momento da solicitude de axuda.

Requisitos principais do proxecto

1.- Os proxectos deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Non ter comezado antes da presentación da solicitude de axuda.

b) Presentar un custo subvencionable igual ou superior a 25.000 euros e non superior a 500.000 euros, que se realizará no prazo de execución do proxecto que se estableza na resolución de concesión; se o custo subvencionable resultase superior a 500.000 euros, o Igape reduciría a base subvencionada a esta cantidade.

c) Os gastos e/ou investimentos subvencionables terán que estar localizados no centro de traballo da empresa en Galicia.

Os prazos de presentación de solicitudes serán os seguintes:

Convocatoria - Inicio de prazo - Fin do prazo

2018.1 – 26/06/2018 – 27/07/2018
2018.2 – 30/07/2018 – 25/10/2018

BASES REGULADORAS


FICHA AXUDA

PROGRAMA DE REMUDA XERACIONAL NOS NEGOCIOS


21-06-2018
Consellería de Economía, Emprego e Industria
ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras
do Programa de remuda xeracional nos negocios das persoas traballadoras
autónomas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de
procedemento TR341S).

Persoas beneficiarias

1. Serán persoas beneficiarias destas axudas a persoa traballadora autónoma que vai transmitir o seu negocio por cesamento, e que no momento da transmisión estea nalgunha
das seguintes situacións no momento da transmisión do negocio:
a) Que teñan 63 anos ou máis.
b) Pola declaración de incapacidade total ou absoluta (incluíndo grande invalidez) recoñecida polos órganos competentes da Seguridade Social.
c) As persoas herdeiras no caso de falecemento da persoa traballadora autónoma titular
do negocio.
2. Tamén será beneficiaria da axuda a persoa que adquira o negocio e que estea dada
de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) tras a súa adquisición.

Prazo de presentación de solicitudes
Desde o día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia ata o 30 de setembro de 2018.


BASES REGULADORAS

EXTRACTO

PROGRAMA TICCÁMARAS 2018


04-06-2018
Cámara Coruña
APOIO Á INCORPORACIÓN DAS TIC NAS PEMES

A Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación da Coruña informa da Convocatoria Pública de axudas para o desenvolvemento de plans de apoio á incorporación de TIC no marco do Programa TICCámaras, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional ( FEDER) da Unión Europea (80%).

BENEFICIARIOS:

Pemes e persoas inscritas no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, da demarcación territorial da Cámara de Comercio da Coruña, que se atopen dadas de alta no Censo do IAE.

OBXECTO:

O obxecto da convocatoria é a concesión de axudas ás empresas da demarcación cameral da Cámara de Comercio da Coruña no Programa TICCámaras, mediante a posta á súa disposición dos servizos de Diagnóstico Asistido de TIC e Implantación. Esta actuación ten como obxectivo principal impulsar a incorporación sistemática das TIC á actividade habitual das pemes, como ferramentas competitivas claves na súa estratexia, así como maximizar as oportunidades que ofrecen para mellorar a súa produtividade e competitividade.

PRAZO:

O prazo para a presentación de solicitudes ábrese unha vez transcorridos 10 días hábiles desde o día seguinte á publicación da presente convocatoria, é dicir, o 19 de xuño de 2018 ás 00:00 horas, e finaliza o día 31 de xullo de 2018 ás 24:00 horas, ou ata esgotar orzamento.


MÁIS INFORMACIÓN

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DO BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS


04-05-2018
Consellería de Economía, Emprego e Industria
ORDE do 22 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do
Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria
para o ano 2018 (código de procedemento TR 341Q).

Persoas beneficiarias
As persoas traballadoras autónomas que estean de alta no réxime especial de autónomos
ou en mutualidade de colexio profesional, que teñan domicilio fiscal en Galicia, que teñan
unha antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional
de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses
e que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas
declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima
anual de 12.000 euros, IVE incluído, declarados no ano anterior ao da convocatoria.

Esta axuda terá dúas liñas de actuación:

Liña 1. Mellora da competitividade a través dos seguintes servizos:
• Investigación de mercado.
• Plan de márketing.
• Plan de comunicación do negocio.
• Plan estratéxico do negocio.
• Plan crecemento: constitución sociedade.
• Plan de reorientación do negocio.
• Plan de uso das novas tecnoloxías no negocio.
• Plan de refinanciamento.
Tamén poderanse subvencionar outros estudos e planes que teñan como fin aumentar
a competitividade da empresa.

Liña 2. Mellora da competitividade a través dos seguintes investimentos:
• Compra de maquinaria.
• Compra de útiles e ferramentas.
• Reforma do local do negocio.
• Equipos informáticos.
• Rótulos.
• Aplicacións informáticas e páxinas web.
• Creación logotipo do negocio.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación
desta orde no Diario Oficial de Galicia. A aplicación informática da sede electrónica
estará dispoñible desde as 9.00 horas do día seguinte ao da súa publicación no DOG
ata as 23.59 horas do día de finalización do prazo.

BASES REGULADORAS

EXTRACTO

PROGRAMA INNOCÁMARAS: "APOIO Á INNOVACIÓN NAS PEMES"


24-05-2018
Cámara de Comercio Coruña
A Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación da Coruña informa da Convocatoria Pública de axudas para o desenvolvemento de Plans de implantación de solucións innovadoras no marco do Programa InnoCámaras, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional ( FEDER) da Unión Europea.

BENEFICIARIOS:
Pemes e autónomos, da demarcación territorial da Cámara de Comercio da Coruña, que se atopen dadas de alta no Censo do IAE.

OBXECTO:
Concesión de axudas para desenvolver Plans de implantación de solucións innovadoras, que inclúen dúas fases secuenciales e progresivas: Fase de Asesoramento – Diagnóstico (gratuíta) e Fase de Implantación (subvencionada nun 70%).

PRAZO:
O prazo para a presentación de solicitudes ábrese unha vez transcorridos 10 días hábiles desde o día seguinte á publicación da convocatoria, o 29 de maio de 2018 ás 00:00, e finaliza o día 31 de xullo de 2018 ás 24:00 (ou ata esgotar orzamento).


MÁIS INFORMACIÓN

PROGRAMA PRÁCTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS 2017/2018


10-04-2018
Confederación de Empresarios da Coruña
A Confederación de Empresarios da Coruña pon en marcha o Programa de Profesionalización 2017 de futuros traballadores, a través de “prácticas profesionais en empresas”. Este programa está asociado á formación específica que, con anterioridade ás prácticas, estiveron recibindo os alumnos do Centro de Formación da Confederación de Empresarios da Coruña en diferentes cursos do programa AFD (Accións de Formación para Desempregados), pertencentes á programación de accións formativas dirixidas ás persoas desempregadas da Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio 2017. (Orde do 7 de Marzo de 2017 Consellería de Economía, Emprego e Industria).

CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO DAS PRÁCTICAS PROFESIONAIS

• Esta colaboración non levará ningunha relación laboral nin contractual entre o alumno e a empresa.

• A empresa non terá a obrigación de retribuír economicamente ao alumnado en prácticas polas actividades que poidan derivarse da realización das mesmas.

• Formalizarase un Convenio de Colaboración entre a empresa, a CEC e o alumno.

• Os alumnos en prácticas estarán cubertos para todos os efectos legais polo seguro de accidentes e de responsabilidade civil, que formalizará a nosa Organización e que cubrirá todos os riscos que se poidan derivar durante o período de realización das prácticas na empresa.

• Designarase un titor formativo que será o interlocutor co titor designado pola empresa, co fin de supervisar o seguimento das actividades prácticas que se desenvolvan.

MÁIS INFORMACIÓN E SOLICITUDES:
- Centro de Formación de la CEC, Tfno.: 981 136901 e-mail: formacion@cec.es, Tfno: 881 927049e-mail:practicasafd@cec.es.


AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO


26-01-2018
Consellería e Economía, Emprego e Industria
ORDE do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.
- PROGRAMA I
Serán beneficiarias aquelas persoas que causen alta no réxime especial de autónomos
ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade
de colexio profesional, entre o 1 de outubro de 2017 e o 30 de setembro de 2018,
ambos inclusive, como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación.
- PROGRAMA II
Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras
autónomas ou as persoas profesionais pola primeira contratación que realicen con carácter
indefinido durante o seu primeiro ano de actividade e pola segunda e terceira contratación
que realicen con carácter indefinido nos tres primeiros anos de actividade.

EXTRACTO PROGRAMA I


EXTRACTO PROGRAMA II

BASES REGULADORAS

PRESTAMOS IFI EMPRENDE


14-11-2017
IGAPE
Apoiar financeiramente a pemes promovidas por emprendedores mediante préstamos a tipos de xuro reducidos, para que acometan os investimentos necesarios para a posta en marcha do negocio en Galicia.

O prazo de presentación finaliza o 31/12/2018

FICHA AXUDA

PRESTAMOS IFI INDUSTRIA 4.0.


14-11-2017
IGAPE
Apoiar financeiramente pemes que desenvolvan a súa actividade no ámbito da nova industria (conforme o concepto definido na Axenda de competitividade de Galicia) e pretendan financiar investimentos en activos fixos e o capital circulante estrutural vinculados a un proxecto de investimento, priorizando tecnoloxías relacionadas coa fábrica do futuro e o concepto Industria 4.0.

O prazo de presentación finaliza o 31/12/2018

FICHA AXUDA

PRÉSTAMOS IFI RELANZAMENTO


14-11-2017
IGAPE
Apoiar financeiramente empresas que tras ou durante un proceso de refinanciamento ou reestruturación que lles dificulta o acceso ao financiamento bancario necesiten investimentos en activos fixos e en capital circulante estrutural vinculado ao investimento, para mellorar a súa rendibilidade e recuperar mercado.

O prazo de presentación finaliza o 31/12/2018

FICHA AXUDA

PRESTAMOS IFI INNOVA


14-11-2017
IGAPE
Apoiar financeiramente proxectos innovadores de pemes financiando activos tanxibles e intanxibles e gastos de desenvolvemento e innovación.

O prazo de presentación finaliza o 31/12/2018

FICHA AXUDA

NOVA LEY DE AUTÓNOMOS


26-10-2017
Aprobación definitiva e publicación
Lei 6/2017, do 24 de octubre, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo, publicada no Boletín Oficial do Estado.

BOE

CONVENIO AXOBER - VALCARCE


03-03-2016
Descontos no combustible
Axober firma un convenio de colaboración co Grupo Valcarce, no que se contemplan importantes descontos no combustible para as empresas asociadas.
Para máis información pode contactar directamente coa Asociación.

CURSOS PARA A OBTENCIÓN DE HABILITACIÓNS PROFESIONAIS E CARNÉS PROFESIONAIS


02-03-2015
Axober
Axober convoca os cursos formativos para a preparación da convocatoria extraordinaria de probas para a obtención habilitacións profesionais e carnés profesionais:

- CARNÉ PROFESIONAL EN INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS (450 HORAS)

- CARNÉ PROFESIONAL DE INSTALADOR DE GAS - CATEGORÍA A (140 HORAS)

- CARNÉ PROFESIONAL DE INSTALADOR DE GAS - CATEGORÍA B (140 HORAS)

- CARNÉ PROFESIONAL DE INSTALADOR DE GAS - CATEGORÍA C (140 HORAS)

- OPERADOR INDUSTRIAL DE CALDEIRAS (60 HORAS)

- CERTIFICADO PERSOAL PARA A MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS DE CALQUERA CARGA DE REFRIXERANTES FLUORADOS (PF1 24 HORAS)

- CERTIFICADO PERSOAL PARA A MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS DE CALQUERA CARGA DE REFRIXERANTES FLUORADOS (PF1 + PF2 104 HORAS)

- CERTIFICADO PERSOAL PARA A MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS DE CALQUERA CARGA DE REFRIXERANTES FLUORADOS (PF1 24 HORAS + EXAMEN PF2)

- INSTALADOR DE PRODUTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS, CATEGORÍA I (60 HORAS)

- INSTALADOR DE PRODUTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS, CATEGORÍA II (60 HORAS)

- INSTALADOR DE PRODUTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS, CATEGORÍA III (60 HORAS)

MÁIS INFORMACIÓN EN:

- Teléfono 981 756 313
- E-mail: información@axober.org
- Locais de Axober: rúa Fomento, 21-23, 1º de Carballo

CONVENIO DE COLABORACIÓN "LA CAIXA-AXOBER"


18-02-2015
Firma convenio

Axober firma un convenio de colaboración coa entidade financeira "La Caixa".
Este convenio ten por obxecto definir un marco de colaboración entre a entidade bancaria e as empresas asociadas a Axober, co fin de establecer relacións de tipo comercial e financeiro en condicións vantaxosas para as empresas pentences a Axober.
NOVO SERVIZO WEB PARA SOCIOS


29-11-2012
PRESENTACIÓN
Esta Asociación pon en marcha un novo servizo para asociados dentro da páxina Web.

Isto consiste na incorporación dun novo sistema de ofertas para socios/as co fin de acercar a súa actividade á rede. Cada empresa poderá remitir a Axober as súas ofertas para publicar na Web. Todas elas aparecerán na portada de xeito aleatorio, para non discriminar ningunha entrada e poderase acceder á listaxe de todas as ofertas das empresas da Asociación.

Do mesmo xeito, para facilitar a localización das empresas e que os usuarios poidan achegarse ao local a realizar as súas compras, incorporouse o mapa de xeolocalización de Google Maps na ficha de cada empresa.

Buscador de Empresas
ver Asesoría Borja G. Botasver Rodaben Carballo, S.L.ver Clínica Dental Bergantiñosver Xarope, SLver Varela Hostelería, S.L.ver Cristina Morgadever Savelo S.L.ver Farmacia Veterinariaver Mesón As Viandasver Calzados Mariñover José Cotelo Juncalver Automóbiles  E. Fuentesver Disboa S.L.ver Muebles Luísver Café Bar Embajadorver DLUXE EXPRESSver Punto e Comaver MÍMATEver DV Carballover Automóbiles Dimolk S.L.ver Son Pressver Construcións y Promociones J. A. Villar, S.L.ver Star Centerver Perruquería Samelver Inmovendaver Construcións J. Souto, S.L.ver Balcotex, S.L.ver Corporación Laber, Laboratorio y Consultoría, S.L.ver Herfraga S.A.ver Panadaría  Forno Novover Automóbiles Cancelaver Viveiros Amadover  Emiliano Modaver Proquiber S.L.ver Inelca, S.L.ver Protel Sistemas de Seguridad, S.L.ver Mesón A Cabañaver Taberna O Patacónver Cervecería Ágoraver LD Ideas de Interiorver A Nova Ferradoraver Atmósfera Sportver FORPONver Centro Óptico Bergantiñosver Imprenta Gervasiover Clínica Dental Miguel Ángelver GRUPO CALVOver Confiro, S.L.ver Restaurante El Hórreover Mundo Kid´sver Cervecería La Bomboneraver FN Energía - ENERGALver Moda Infantil Retoñosver Andainas Centro de Ensinover Carnizaría Danielver Metalúrgica BB, S.L.ver Contenedores Miramontesver Informática Valemver Proyekta & Concepto, S.L.ver Mentaver Lencería Antoxosver Codiber S.L.ver COMUNICARver Bámbolaver Sistemas Eléctricos GMG Hipaniaver SDI Alphanor, S.L.ver Poppyver Orchestraver Bercom Impresión Dixitalver Alquileres Reneymarver Revestimientos Rama, S.L.ver Gende Estudiover Refuxio As Garzasver Manuel Loureiro Soutover Para ti Cosméticosver Talleres Tatover Mármoles Gumersindo Rey, S.A.ver Alemcaver Einstein Formaciónver Calzados Arijónver PROHIGANver A Barbería de Beniver A Cervecería de Luísver Abertal Networks S.L.ver Modas Alonsover Calvelo Plateria Regalover Gonzacar S.L.ver Federópticos Nicolás, S.L.ver Donclic Soluciones Tecnológicasver Castro Parga, S.L.ver O Recreo Animaciónver Distribucións M.Prietover Motos Vitolover Alea Asesoresver Trattoría - Pizzería Vesuviover TForma Globalver A Barra Barver Fórmula Hit Radiover O Barco dos Soñosver Confeccións - Sastraría Miguelver Automóbiles Vilas Ramaver Agetrans Bergantiños S.L.ver Amar Modaver A Fragua de Mover Distribucións Marcelino S.Lver El Rincón de Maríaver Oasis Restaurante Vinotecaver A de Pako Restaurante - Vinotecaver Cafetería Bar Ginebraver Proinber Bergantiños, S.L.ver Cervecería A Taperíaver Restaurante Mesón do Pulpover Estanco Varelaver Taberna O Mexillónver Cafetería Habanos 79ver Autoescola Carcopaver Alberto Castrover Agropecuaria A Medoñaver Corte Asiaver Perfumería Garrotever Carpintaría M.J. Eirísver Deportes San Remover Rega Morales, S.L.ver Interfilm Carballover Todo Larver Perfumerías Avenidaver Creativa Digitalver Calzados Susaver Construcións e Reformas J.A. Amarellever Caremer Tecnoespecialistasver Viña Textilver Panadaría Roiserver Asesoría Cervantesver Establecementos Marcialver Zocasver Servizos Agrícolas Pose, SLver Correduría e Xestión de Seguros Toñitover Imprenta Europaver Cafetería Abastosver Afico, S.L.ver Transportes Mariño e Hijos, S.L.ver Perruquería Sole Martínezver Sueiro Asesores, S.L.ver Vicarlem, S.L.ver -15ver Bebidas y Bodegas Carballo, S.L.ver Óptica Enríquezver Formación Newtonver Almacenes Agrover GESTORIA QUEIJO, SLver Xoiaría Calvelo Seoanever Moda Suarezver De la Serna  y Calviño Avogados e Consultoresver R. Pose Distribuciónsver Mercería - Paquetería Pilar Mªver Talleres Antelover Re 100 Galicia, S.L.ver Hierros Varela Urbieta, S.L.ver Estación de Servizo Carvoltaver Benettonver Moncho Antelo Instalaciones, S. L.ver Xoiaría Seoanever Panadaría O Varrendeiro
AXOBER, Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños